30. apr. 2019

Vi søker administrativ leder

For å drifte og utvikle KTK videre søker klubben en ansvarsfull, målrettet og engasjert administrativ leder med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.

Du vil som administrativ leder være klubbens ansikt utad overfor medlemmer, kursdeltagere, sponsorer og lokalsamfunn.

Du kommer til en klubb som ønsker å nå nye mål.

Du vil samarbeide tett med et engasjert styre, trenere, klubbens frivillige og NTF.

Vi ser i utgangspunktet for oss en 50 % stilling, men både stillingsprosent og arbeidsoppgaver kan tilpasses i forhold til den rette kandidatens ønsker og kvalifikasjoner. (Klubben søker også en
deltidstrener i 50 % stilling, så en kombinert heltidsstilling som administrativ leder og trener kan også være aktuelt.)

Arbeidsoppgaver:

 • Håndtere henvendelser på e-post, telefon og andre kanaler fra våre medlemmer
 • Håndtere post
 • Kommunikasjon med medlemmer, markedsføring av våre kurs mv.
 • Opprette kurs og andre produkter i vårt bookingsystem samt løpende oppfølging og vedlikehold av dette
 • Oppdatering av informasjon på klubbens hjemmeside og andre sosiale kanaler
 • Administrativ planlegging og gjennomføring av turneringer, klubbturer, tennisskoler mv.
 • Fakturahåndtering (inn- og utgående)
 • Kontrollere og avstemme inntekts- og lønnsgrunnlag
 • Kontakt med klubbens regnskapsfører og revisor
 • Utarbeide budsjett
 • Innkjøp av rekvisita, toalett- og vaskeartikler mv.
 • Organisere og sørge for renhold av haller, klubbhus og garderober mv.
 • Ansvar for diverse offentlige søknader og rapportering
 • Ad hoc rapportering til styret vedrørende medlemsutvikling, regnskap mv.
 • Utrede nye inntektsmuligheter for klubben
 • Støttefunksjon til klubbens trenere, utvalg og styret

Ønskede personlige egenskaper og kvalifikasjoner:

 • Ansvarsfull, positiv og selvgående med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Fleksibel i forhold til arbeidstid. Noe kvelds- og helgejobbing må påregnes
 • Allment gode datakunnskaper
 • Allment god regnskapsforståelse
 • Gode sosiale egenskaper


Ønskelig med snarlig tiltredelse.

Søknad med CV sendes til leder av klubbens sportsutvalg Svein Jonassen pr. e-post til svein.jonassen@online.no. Intervjuer avtales fortløpende med aktuelle kandidater.
Alle søknader vil bli behandlet strengt konfidensielt.

For spørsmål til stillingen kontakt Svein Jonassen (svein.jonassen@online.no eller telefon 917 93 317) eller styrets leder Øistein Wirak (wirak76@start.no eller telefon 907 62 475).

Samarbeidspartnere